அக்டோபர் 2020 நடப்பு நிகழ்வுகள் மொத்தம் 345 கேள்விகள் விடையுடன் SINGLE PDF (TNPSC, PC, RRB, TNEB )

Share:

MINNAL VEGA KANITHAM


அக்டோபர் 2020 நடப்பு நிகழ்வுகள்

 தினம் தினம் காலையில் நடப்பு நிகழ்வுகளின் Online Test ஆக கொடுக்கப்பட்டு வருகிறது
இதன் முழுத் தொகுப்பாக PDF வடிவில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது
மொத்தம் 345 கேள்விகள் விடையுடன் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இது உங்கள் வெற்றிப் பயணத்திற்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று நினைக்கிறோம்

இப்படிக்கு,
உங்கள் சகோதரன் JPD
TECHNICAL TEAM (minnal vega kanitham)
P. DHAKSHNA M.E., (admin)
P. MOORTHY M.Phil,. PhD., (Head 0f mvk)
https://minnalvegakanitham.blogspot.com/
https://www.minnalvegakanitham.in/ TNPSC அக்டோபர் 2020 நடப்பு நிகழ்வுகள், Free PDF

9th New/Old Book இயற்கணிதம்கருத்துகள் இல்லை