6-10ஆம் வகுப்பு INDIAN ECONOMICS / இந்திய பொருளாதாரம் (புதிய பள்ளி பாடபுத்தகங்கள்) Minnal Notes PDF

Share:

TNPSC Gr 4 (VAO), TNEB SMART WORK


MINNAL VEGA KANITHAM


1oth New Book இலக்கணம்

6-10ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் பகுதியில் உள்ள பொருளாதார பகுதிகள் (புதிய பள்ளி பாடபுத்தகங்கள்)
இந்திய பொருளாதாரம்
i. இந்திய பொருளாதாரம்
ii.தமிழக பொருளாதாரம்
ஒருங்கிணைத்து PDF வடிவில் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது
இது உங்கள் வெற்றிப் பயணத்திற்கு உதவியாக இருக்கும் என்று நம்புகிறோம்


கருத்துகள் இல்லை