10-ஆம் வகுப்பு தமிழ் இயல் 5 மணற்கேணி 120 QUESTIONS & ANSWER ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் - ONLINE தேர்வு PDF

Share:

TNPSC GROUP 4 (VAO)


MINNAL VEGA KANITHAM


TNPSC VAO & G4 தமிழ் UNIT TEST

10th New Book Unit- 5 மணற்கேணி (120 Questions)
Chapter 5.1 மொழிபெயர்ப்புக் கல்வி (01 to 34)

Chapter 5.2 நீதி வெண்பா,
Chapter 5.3 திருவிளையாடற் புராணம் (01 to 44)

Chapter 5.4 புதியநம்பிக்கை
Chapter 5.5 வினா, விடை வகைகள், பொருள்கோள் (01 to 42)


கருத்துகள் இல்லை