அளவியல் 10th MATHS FULL SHORTCUT

Share:
Online இலவச கணிதம் வகுப்பு

TNEB, TNPSC Gr I, II, IIA, IV, TRB BEO, RRB, POLICE

அளவியல் 10th MATHS FULL SHORTCUT
All கேள்விகள் without formula answer
Question பார்த்த அடுத்த செகண்ட்  Answer
கணக்கு என்றாலே அலறியடித்து ஓடுபவர்கள் தான் ஏராளம். ஆனால் அதிலுள்ள எளிமையான வழிமுறைகளை கற்றுக்கொண்டால் அப்பறம் என்ன சுலபம்
எளிய முறையில் கணக்கு போடுவது எப்படி? இதோ சூப்பரான டிப்ஸ்1 கருத்து: