Type Here to Get Search Results !
Type Here to Get Search Results !

10000 questions

சமூக அறிவியல் (New Book Social sciences) (6th to 12th) 10000 Questions
10th சமூக அறிவியல் free online test click here

நடப்பு நிகழ்வுகள் 2021

தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் 2021
நடப்பு நிகழ்வுகள் 2021 ONLINE FREE TEST (விளக்கம்) click here

இந்திய தேசிய இயக்கம் New Book Notes & Old Questions Paper PDF

TNPSC GROUP I, II/IIA, IV (VAO)

TNPSC NEW SYLLABUS

இந்திய தேசிய இயக்கம்

 i. இந்திய தேசிய விடுதலை இயக்கம்

 ii. திலகர், கோபால கிருஷ்ண கோகலே, நௌரோஜி, காந்தி, நேரு மற்றும் பல தலைவர்களின் பங்களிப்பு

 iii. இந்திய விடுதலை இயக்கத்தில் தமிழ்நாட்டின் பங்களிப்பு

 iv. பாரதியார், வ.உ.சி., சுப்பிரமணிய சிவா, ராஜாஜி மற்றும் பல தலைவர்களின் பங்களிப்பு

MINNAL VEGA KANITHAM FREE NOTES & OLD QUESTIONS


கருத்துரையிடுக

0 கருத்துகள்