Type Here to Get Search Results !
Type Here to Get Search Results !

Free Online Test

10th New Book Free Test

 சமூக அறிவியல் & அறிவியல் Click Here

 TNPSC FREE NEW BOOK NOTES & ONLINE TEST Click Here

  பொது தமிழ் OLD QUESTIONS Click Here

இந்திய தேசிய இயக்கம் New Book Notes & Old Questions Paper PDF

TNPSC GROUP I, II/IIA, IV (VAO)

TNPSC NEW SYLLABUS

இந்திய தேசிய இயக்கம்

 i. இந்திய தேசிய விடுதலை இயக்கம்

 ii. திலகர், கோபால கிருஷ்ண கோகலே, நௌரோஜி, காந்தி, நேரு மற்றும் பல தலைவர்களின் பங்களிப்பு

 iii. இந்திய விடுதலை இயக்கத்தில் தமிழ்நாட்டின் பங்களிப்பு

 iv. பாரதியார், வ.உ.சி., சுப்பிரமணிய சிவா, ராஜாஜி மற்றும் பல தலைவர்களின் பங்களிப்பு

MINNAL VEGA KANITHAM FREE NOTES & OLD QUESTIONS


கருத்துரையிடுக

0 கருத்துகள்