2013 முதல் 2019 வரை TNPSC GROUP 4(VAO) இந்திய தேசிய இயக்கம் NOTES PDF

Share:

TNPSC GROUP 4 (VAO)


MINNAL VEGA KANITHAM


TNPSC 2019 VAO & G4 Blueprints

Tnpsc Group 4 (VAO) இந்திய தேசிய இயக்கம் இதைப் பொறுத்தவரை பத்தாம் வகுப்பு மற்றும் பன்னிரெண்டாம் வகுப்புகளில் முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
குரூப் 4 வீஏஓ பொருத்தவரை பத்தாம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் புத்தகத்தில் உள்ள வை இல் இருந்து அதிக அளவு கேள்விகள் கேட்க படுகிறார்கள்
PROOF டன் PDF கொடுக்கப்பட்டுள்ளது


கருத்துகள் இல்லை