தமிழ் இலக்கியம் 1000 QUESTIONS & ANSWER SINGLE PDF TNPSC GROUP 4 (VAO)

Share:

TNPSC GROUP 4 (VAO)


MINNAL VEGA KANITHAM


TNPSC VAO & G4 தமிழ்

2000 முதல் 2019 வரை தமிழ் இலக்கிய பகுதியில் இருந்து கேட்கப்பட்ட கேள்விகள்
இதன் முழுத் தொகுப்பாக PDF வடிவில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது
மொத்தம் 1000 கேள்விகள் விடையுடன் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இது உங்கள் வெற்றிப் பயணத்திற்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று நினைக்கிறோம்


1 கருத்து: