10ம் முதல் 6ம் வரை வகுப்பு அறிவியல் பாடத்தில் உள்ள உயிரியல் பகுதியில் இருந்து உங்களுக்கு தெரியுமா (தகவல் பேழை, சான்றுகள், Box உள்ள தகவல்கள்) JUST 61 PAGES SINGLE PDF

Share:
10ம் முதல் 6ம் வரை வகுப்பு அறிவியல் பாடத்தில் உள்ள உயிரியல் பகுதியில் இருந்து உங்களுக்கு தெரியுமா (தகவல் பேழை, சான்றுகள், Box உள்ள தகவல்கள்) JUST 61 PAGES முழுத் தொகுப்பு SINGLE PDF


TNPSC GROUP 1, 2/2A, 4, EO4 & TNEB, TET, RRB, SI/PC
2019 மற்றும் 2020 ஆம் ஆண்டிற்கான டிஎன்பிஎஸ்சி, டிஆர்பி போட்டித் தேர்வுகளுக்கு சமச்சீர் பாடப்புத்தகத்தில் ஆறாம் வகுப்பு பழைய புத்தகத்தில் இல்லாமல் புதிய புத்தகத்தில் உள்ளவை மட்டும் (தகவல் பேழை, சான்றுகள், Box உள்ள தகவல்கள்) முழுவதுமாக தொகுத்து இங்கு வழங்கப்படுகின்றது

பெரும்பாலான போட்டித் தேர்வுகளில் 30% வரை இந்தத் துணுக்குகள் பகுதிகளிலிருந்து வினாக்கள் கேட்கப்படுகின்றன ஆகவே நண்பர்கள் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து படிக்கும் பட்சத்தில் மதிப்பினை எளிமையாக பெற்றுவிடலாம் என்ற கருத்தில் கொண்டு முழுவதுமாக தொகுத்து கீழே கொடுக்கப்படுகின்றது போட்டி தேர்வுக்காக பயிற்சி செய்து உங்களுடைய பயிற்சியை சுயபரிசோதனை செய்து கொள்ளவும்
by உங்க சகோதரன் JPDகருத்துகள் இல்லை