SLIP TEST G4 18 இந்தியாவில் கல்வி வளர்ச்சி PDF

Share:
HISTORY 8TH STD - TERM 2
பாடத்தலைப்புகள் :

1.  இந்தியாவில் கல்வி வளர்ச்சி (67 QUESTIONS) (13/08/2020)

2.  இந்தியாவில் தொழிலகங்களில் வளர்ச்சி (16 QUESTIONS) (15/08/2020)


1. அறிவியல் பாடங்களில் கற்றலை ஊக்குவித்தஜெய்ப்பூரை சேர்ந்த மன்னர் யார்?

2. கியாசுதீன் மதரசா எங்கு அமைந்துள்ளது?

3. மவுலானா சத்ருதின் மதரசா எங்கு அமைந்துள்ளது?

4. ஸ்ரீரங்கத்தில் அகோபில மடம் நிறுவியவர் யார்?

5. இந்தியாவில் நவீன கல்வி முறையை தொடங்கியமுதல் ஐரோப்பியர் யார்?

6. இயேசு சங்கத்தின் உறுப்பினரான பிரான்சிஸ்சேவியர் எங்கு 
பல்கலைகழகம் தொடங்கினார்?

7. கிருத்துவ அல்லாத குழந்தைகளுக்கு கல்வியைஅறிமுகப்படுத்திய முதல் சமயப் பரப்பு அமைப்புஎது?

8. 1812ஆம் ஆண்டு தரங்கம்பாடியில் இலவசப்பள்ளிகளை நிறுவியவர் யார்?

9. திருவிதாங்கூரில் பள்ளிகள் மற்றும்ஆசிரியர்களுக்கான பயிற்சி கல்லூரியை தொடங்கியவர் யார்?

10. கல்கத்தாவில் பிஷப் கல்லூரியை தொடங்கியவர்யார்?

11. நூலகத்தை பற்றிய குறிப்பு காணப்படும் சோழர்காலகல்வெட்டு எது?

12. மருத்துவப் பள்ளி பற்றிய குறிப்பு காணப்படும்சோழர்கால கல்வெட்டு எது?

13. பாண்டியர்களின் காலத்தில் கல்வி நிலையங்கள்எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டன?

14. பாண்டியர்கள் காலத்தில் ஆசிரியர்களுக்குவழங்கப்பட்ட நிலங்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டன?

15. எந்த மன்னர்கள் ஆட்சியில் திண்ணைப்பள்ளிக்கூடம் நிறுவப்பட்டது?

16. எந்த மன்னர் காலத்தில் பெர்னாண்டஸ் மதுரைக்குவருகை புரிந்தார்?

17. தஞ்சை சரஸ்வதி மகால் நூலகத்தை நிறுவியவர்யார்?

18. தஞ்சாவூரில் தேவநாகரி எழுத்து முறையிலானஅச்சுக் கூடத்தை அமைத்தவர் யார்?

19. மதராஸ் மாகாணத்தில் மேற்கத்திய கல்வியைஅறிமுகப் படுத்தியதில் மிகப்பெரிய பங்காற்றியவர்யார்?

20. எந்த ஆங்கிலேயரின் ஆட்சிக் காலத்தில் மாவட்டஆட்சியர் மற்றும் தாசில்தார் பள்ளிகள்நிறுவப்பட்டன?

21. வட்டார மொழி கல்வியினை தீவிரமாகமுன்மொழிந்தவர் யார்?

22. மும்பையில் எல்பின்ஸ்டன் கல்லூரி எப்பொழுதுதொடங்கப்பட்டது?

23. இந்தியாவில் கல்வியை மேம்படுத்துவதற்காகஆண்டுதோறும் ஒரு லட்சம் ரூபாய் தொகையைவழங்குவதற்கான ஏற்பாட்டை செய்த ஆங்கிலேயசட்டம் 
எது?

24. இந்தியாவில் ஆங்கில வழிக்கல்வி எப்பொழுதுயாரால் கொண்டுவரப்பட்டது?

25. சர் சார்லஸ் உட் கல்வி அறிக்கை எந்த ஆண்டுஏற்படுத்தப்பட்டது?

26. தொடக்கக் கல்விக்கு முக்கியத்துவம் அளித்தஹண்டர் கல்வி குழு எந்த ஆண்டுஏற்படுத்தப்பட்டது?

27. இந்தியாவில் ஆங்கிலக் கல்வியின் மகா சாசனம்என்று அழைக்கப்பட்டது எது?

28. உலகளாவிய பொருளாதார பெருமந்தம் ஏற்ப்பட்டஆண்டு எது?

29. கல்வி மேம்பாட்டிற்கான சார்ஜாண்ட் கல்விஅறிக்கை எப்பொழுது உருவாக்கப்பட்டது?

30. வார்தா கல்வித் திட்டம் யாரால் எப்போதுஉருவாக்கப்பட்டது?

31. அனைவருக்கும் கல்வி இயக்கம் சர்வ சிக்ஷ அபியான்(SSA) எந்த ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது?

32. கல்வி உரிமைச் சட்டம் (RTE)எந்த ஆண்டுஅறிமுகப்படுத்தப்பட்டது?

33. அனைவருக்கும் இடைநிலை கல்வி திட்டம்எப்பொழுது தொடங்கப்பட்டது?

34.R15 முதல் 16 வயதுக்குட்பட்ட இளம் மாணவர்களுக்குதரமான எளிதில் கிடைக்கக் கூடிய எளியஅணுகுமுறையுடன் அனைவருக்கும் வாய்ப்புகளைஉருவாக்கும் இடைநிலைக் கல்வியை அளிப்பது எந்ததிட்டம்?

35. சமமான வாய்ப்புகள் மற்றும் சமமான கற்றல்விளைவுகளை அளவிடுதல் ஆகிய பள்ளியின்செயல்திறனை மேம்படுத்துவதற்காக பரந்தகுறிக்கோளை அடைய ஏற்படுத்தப்பட்ட திட்டம் எது?

36. பண்டைய தமிழ்நாட்டில் ஆசிரியர்கள் எவ்வாறுஅழைக்கப்பட்டனர்?

37. பல்லவர் காலத்தில் கல்வி நிறுவனங்கள் எவ்வாறுஅழைக்கப்பட்டன?

38. காஞ்சி நகரமானது கற்றலின் மையமாகவிளங்கியதை கூறிய சீன பயணி யார்?

39. தமிழிலக்கிய வரலாற்றில் மிகவும் அறிவார்ந்தமற்றும் புதுமைகளை புகுத்திய காலம் என்றுபோற்றப்படுவது யாருடைய காலம்?

40. சோழர் காலத்தில் இருந்த புகழ்பெற்ற வேத கல்லூரிஎது?

41. வேதம் என்ற சமஸ்கிருதச் சொல்லின் பொருள் யாது?

42. வித் என்ற சமஸ்கிருதச் சொல்லின் பொருள் யாது?

43. தட்சசீலம் தற்பொழுது எங்கு அமைந்துள்ளது?

44. தட்சசீலம் எப்பொழுது உலக பாரம்பரிய தளமாகஎன அறிவிக்கப்பட்டது?

45. தட்சசீல பல்கலைக்கழகத்தின் இடிபாடுகளைகண்டுபிடித்தவர் யார்?

46. நாளந்தா பல்கலைக்கழகம் எங்கு உள்ளது?

47. நாளந்தா பல்கலைக்கழகம் எந்த காலம் வரைசெயல்பட்டது?

48.  முஸ்லிம்கள் ஆட்சியில் தொடக்க பள்ளிகள் எவ்வாறுஅழைக்கப்பட்டன ?

49. முஸ்லிம்கள் ஆட்சியில் இடைநிலைப் பள்ளிகள்எவ்வாறு 
அழைக்கப்பட்டன?

50. டெல்லியில் மதரஸாவை நிறுவிய முதல் ஆட்சியாளர்யார்?

51. பல்கலைக்கழக கல்வி குறித்த ராதாகிருஷ்ணன்கல்விக்குழு எந்த ஆண்டு ஏற்படுத்தப்பட்டது?

52. பல்கலைக்கழக மானியக் குழு எந்த ஆண்டுஅமைக்கப்பட்டது?

53. இடைநிலைக் கல்வி குழு எந்த ஆண்டுஅமைக்கப்பட்டது?

54. கோத்தாரி கல்வி குழு எந்த ஆண்டுஏற்படுத்தப்பட்டது?

55. நாடு முழுவதும் ஒரே மாதிரியான 10+2+3 என்ற கல்விஅமைப்பை 
பரிந்துரை செய்த குழு எது?

56. 14 வயது வரையிலான அனைத்து குழந்தைகளுக்கும்இலவச மற்றும் கட்டாய தொடக்க கல்வியைஅறிமுகப்படுத்திய குழு எது?

57. சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் தேசிய கல்வி கொள்கைஎந்த ஆண்டு ஏற்படுத்தப்பட்டது?

58. இந்திய அரசால் எப்பொழுது புதிய கல்வி கொள்கைஅறிமுகப்படுத்தப்பட்டது?

59. தொடக்கப் பள்ளிகளை தேசிய அளவில்மேம்படுத்துவதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட திட்டம் எது?

60. எந்த ஆண்டு கல்வித்துறை மாநிலப்பட்டியலிலிருந்து பொதுப் பட்டியலுக்குமாற்றப்பட்டது?

61. சென்னை பல்கலைக்கழகம் எப்போதுநிறுவப்பட்டது ?

62. உள்ளூர் வாரியச் சட்டம் எப்போதுநிறைவேற்றப்பட்டது

63. அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம் எந்த ஆண்டுஉருவாக்கப்பட்டது?

64. எந்த ஆண்டு காந்திகிராம கிராமிய கல்லூரிஏற்படுத்தப்பட்டது?

65. எந்த ஆண்டு பள்ளிகளில் மதிய உணவு திட்டம்அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது?

66. தமிழ்நாட்டில் சத்துணவு திட்டம் எந்த ஆண்டுகொண்டுவரப்பட்டது ?

67. தேசிய கல்வி கொள்கை எந்த ஆண்டுஉருவாக்கப்பட்டது


கருத்துகள் இல்லை